[English] - [Español] - [Français]

Sao chép và gửi thông tin dưới đây đến tất cả những người Theo dõi của bạn:
Đăng nhập vào Webtalk của bạn!
1. Mở và xem trang Hồ sơ của bạn. Thêm một chút thông tin cơ bản vào trang Hồ sơ cá nhân của bạn. Tối thiểu bạn PHẢI sử dụng Tên thật và một Bức ảnh Thật của chính mình (như trên CMND và Hộ chiếu) để đủ điều kiện hợp lệ cho tình trạng liên kết và để thu hút những người bạn mời.
2. Trực tiếp mời trên danh nghĩa cá nhân ít nhất 5 người trong gia đình, bạn bè thân thiết, và người quen của bạn dùng điện thoại hoặc máy tính cá nhân của họ truy cập vào trang Hồ sơ cá nhân hoặc trang Mời đăng ký của bạn. Nếu họ tham gia trên trang Hồ sơ của bạn, họ cũng sẽ được Kết nối và được tính là người bạn đã giới thiệu đăng ký Webtalk. Yêu cầu họ làm 2 bước tương tự như trên.
3. Hỏi người đã mời bạn nếu bạn cần thêm thông tin về Webtalk và truy cập vào http://www.webtalkpro.net/faq nếu bạn có thêm câu hỏi.
4. Sử dụng Webtalk hàng ngày với bạn bè và tất cả các kết nối của bạn, đó là cách tốt nhất để đánh giá cao cách thức hoạt động của nó.
5. Lặp lại các bước này thường xuyên nhất có thể: THEO DÕI tiến triển của những người bạn đã mời, để tiếp tục nhắc nhở họ và giúp họ vượt qua các bước này. Bằng cách này bạn và họ, và những người họ mời, sẽ kiếm được thu nhập cao không giới hạn TRỌN ĐỜI, tùy thuộc vào những hoạt động quen thuộc hàng ngày của mình.
Bạn có thể sao chép và dán bài đăng này lên dòng thời gian của mình, miễn là bạn không thay đổi bất cứ điều gì và bao gồm tất cả 5 bước trên.
CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG CÙNG WEBTALK.